Kies jouw taal:
Blog
17.03.2023

Open Innovatie – bringing the outside in

Bedrijven die hun markt voor willen blijven, kunnen niet alleen vertrouwen op hun eigen interne kennis en middelen. Samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen is cruciaal om innovatie te stimuleren. Open innovatie, het binnenhalen van de buitenwereld, het kijken naar en interageren met het omringende innovatie-ecosysteem maken het mogelijk om situationeel bewustzijn op te bouwen. Samenwerking met vernieuwers leidt meestal tot de ontdekking van totaal nieuwe concepten, ideeën en technologieën.

Onze CEO en co-founder, Ingrid Willems, heeft altijd de sterktes van open innovatie gezien en die ook trachten meenemen in de werking van DataScouts. Ze bespreekt in volgend artikel wat deze sterktes inhouden en hoe open innovatie uw firma kan helpen excelleren in een competitieve omgeving.

Open innovatie-tactieken

De afgelopen jaren heb ik een breed scala aan "Open Innovatie"-tactieken zien opduiken. Er is niet één enkele oplossing voor innovatie. Grote bedrijven kiezen voor een gediversifieerd open innovatiebeleid, dat is opgebouwd rond verschillende instrumenten om het naar buiten brengen te stimuleren:

 • Samenwerking met start-upis vooral interessant voor bedrijven die hun digitale transformatie willen versnellen. Het organiseren van start-up challenges of pitching sessies maakt het mogelijk om start-ups te vinden die relevant zijn voor hun eigen bedrijf. Door samen te werken met start-ups krijgen bedrijven toegang tot knowhow over nieuwe technologieën. Ze leren door samenwerking met start-ups te experimenteren met snelle implementatie van innovaties.
 • Samenwerking met incubators en accelerators biedt bedrijven de mogelijkheid om hun open innovatieactiviteiten uit te besteden. Versnellingsprogramma's scheppen de optimale voorwaarden om dichter bij innovatie te komen. Via deze samenwerkingen krijgen bedrijven toegang tot externe middelen voor het scouten van en co-creëren met start-ups.
 • Het organiseren van hackathons is een grote stimulans voor creativiteit. Het laat bedrijven de kracht van interdisciplinaire samenwerking ervaren. Hackathons zijn beperkt in tijd, zodat verschillende teams tegelijkertijd intensief aan een innovatie kunnen werken met als doel een prototype te creëren. De meest levensvatbare ideeën worden geselecteerd om na de hackathon verder uit te werken.
 • Om de buitenwereld binnen te halen, moeten de instrumenten en processen worden vastgesteld om de innovatieruimte systematisch in de gaten te houden. Door te zoeken naar vernieuwers, technologieleveranciers of startups kunnen bedrijven de innovatie-roadmap sturen.
 • Als bedrijven startups niet in huis willen halen, kunnen ze de wereld in gaan. Bedrijfsleiders organiseren innovatiemissies. Ze ontmoeten startups en bedrijven die volgens hen voorop lopen in een bepaalde markt of technologie. Het team vindt inspiratie om mee terug te nemen en te delen met hun collega's.
 • Ontwrichtende innovatie vindt niet noodzakelijk plaats rond het hoofdkantoor. Daarom richten bedrijven "antennes" voor (open) innovatie op in regio's waar dingen gebeuren, zoals in Silicon Valley, Tel-Aviv of Singapore. Met deze antennekantoren kunnen bedrijven zich in het lokale ecosysteem mengen. Ze organiseren evenementen en interageren met lokale partners en startups. 
 • Corporate venturing stelt bedrijven in staat om innovatie volledig te begrijpen door een aandeel te hebben in bedrijven die doen waarin zij geïnteresseerd zijn. Investeren in startups helpt bedrijven te begrijpen in welke ruimte startups zich bevinden. Ze blijven op de hoogte en kunnen uiteindelijk de ontwikkeling van een technologie, product of dienst begeleiden.

Wat is open innovatie?

Als bedrijven producten, diensten, bedrijfsmodellen of processen effectief willen innoveren, kunnen ze niet alleen vertrouwen op interne kennis en middelen. Een aparte en geïsoleerde R&D-afdeling volstaat niet langer. Integendeel, de grenzen van kennis en creativiteit moeten worden verlegd.

productmanagerpostits

Open innovatie omarmt de outside-in benadering, waarbij het innovatieproces wordt opengesteld voor externe belanghebbenden. Via open innovatie-initiatieven krijgen bedrijven toegang tot marktinformatie, nieuwe ideeën, innovatieve oplossingen, opkomende technologieën en creatieve personen. De combinatie van interne O&O met open innovatie biedt een pad naar duurzame innovatie die resulteert in tastbare bedrijfsresultaten.

Organisaties moeten niet aarzelen om gebruik te maken van de toegevoegde waarde van mensen van buitenaf om hun innovatieactiviteiten te versnellen. Openheid en samenwerking zijn altijd een noodzaak geweest voor kleine bedrijven om wendbaar te blijven en snel te kunnen handelen. Tegenwoordig investeren grote multinationals actief in het opbouwen van hun innovatie-ecosysteem, een netwerk van uiteenlopende spelers die graag samenwerken en kennis delen.

Wat zijn de voordelen van open innovatie?

De voordelen van open innovatie, het binnenhalen van de buitenwereld, zijn moeilijk te ontkennen. Samenwerking leidt meestal tot de ontdekking van totaal nieuwe concepten, ideeën en technologieën. Partnerschappen maken het mogelijk te experimenteren door gebruik te maken van bestaande technologie van andere organisaties. Door een beroep te doen op partners met aanvullende expertise kunnen bedrijven de ontwikkelingstijd drastisch verkorten. Bovendien delen zij de kosten als zij met andere bedrijven samenwerken. Zo niet, dan falen ze snel en goedkoop.

Bijdragen tot een innovatiegemeenschap en verbindingen hebben met verschillende externe actoren (zoals leveranciers, klanten, universiteiten en startups,...) levert de volgende voordelen:

 • kans om samen te werken met boeiende startups om de digitale transformatie te versnellen
 • samenwerking met innovators leidt meestal tot de ontdekking van totaal nieuwe concepten, ideeën en technologieën
 • krachtenbundeling met gelijkgestemde ondernemers, onderzoekers en technologieleveranciers maakt het mogelijk innovatie te realiseren die je alleen nooit aankunt
 • hogere nauwkeurigheid in marktonderzoek en trendanalysecross-innovatie met personen en organisaties buiten de branche of sector kan leiden tot geheel vernieuwende ideeën
 • toegang tot een bredere pool van talent
 • lagere kosten voor onderzoek en ontwikkeling
 • snellere marktintroductie

Er is niet één oplossing die innovatie mogelijk maakt. Met het DataScouts-platform voor Ecosystem Intelligence & Operations ondersteunen wij bedrijven bij het toepassen van deze voordelen van open innovatie om situational awareness op te bouwen en koploper te worden in hun markt.