Kies jouw taal:
Dienstverlener voor de

KMO Portefeuille.

De KMO Portefeuille is een maatregel waarbij u als ondernemer financiële steun krijgt bij het afnemen van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Deze diensten omvatten adviesdiensten zoals b.v. het maken van een communicatieplan voor uw bedrijf.

We Connect Data BVBA is geauditeerd en gecertificeerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en haar adviesdiensten komen in aanmerking voor projectsubsidies en ons registratienummer is DV.A235116.

Een Vlaamse KMO kan de projectsubsidies van KMO Portefeuille gebruiken om een deel van onze adviesdiensten te financieren..

Het percentage dat een KMO gesubsidieerd kan krijgen via de KMO Portefeuille hangt vooral af van de grootte van de organisatie:

 • Kleine bedrijven (minder dan 50 FTE): maximaal 40% van de diensten wordt gesubsidieerd met een maximum van 10.000€ per jaar.
 • Middelgrote bedrijven (minder dan 250FTE): maximaal 30% van de dienstverlening wordt gesubsidieerd met een maximum van 15.000€ per jaar.
Procedure?
de procedure om projectsubsidie aan te vragen is als volgt
 • U ondertekent de overeenkomst voor adviesdiensten met We Connect Data BVBA
 • U geeft uw subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Overheid via deze link. Dit kan vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de adviesdiensten.
 • U betaalt uw deel van de projectkost op de rekening van de KMO Portefeuille. Uw aandeel is 60% of 70% van de adviesovereenkomst exclusief btw en bijkomende kosten.
 • Agentschap Innoveren & Ondernemen schrijft de subsidie bij op dezelfde rekening.
 • Na de oplevering van de adviesdiensten ontvangt u de factuur voor het project en betaalt u
  1. Via www.kmo-portefeuille.be voor de kosten van de adviesdienstenovereenkomst excl. btw en bijkomende kosten
  2. Rechtstreeks naar We Connect Data BVBA voor eventuele meerkosten en btw (op de kosten van de adviesdiensten en bijkomende kosten).